maanantai 21. joulukuuta 2015

Viidennen luokan käsityöprojekti
Vanhan vaatteen tuunaus ja
Lyhty kierrätysmateriaaleista

Muoseopedagogiikan osalta käymme luokan kanssa Harjavallassa sijaitsevassa Emil Cedercreutzin museossa. Cedercreutzit ovat alunperin myös Köyliössä asuneet, joten museokäynti sopii oppilaiden omaa kulttuurihistoriaa ajatellen hyvin. Matka voidaan ajatella tehtäväksi historian, kuvataiteen ja käsityön yhteismatkana, koska joka aihealueeseen löytyy tältä matkalta opittavaa. Käsityön näkökulmasta museolta löytyy paljon käsitöitä ja kangas- sekä ryijynäytteitä. Kuvataidetta ajatellen museolla on mm. Emil Cedercreutzin taidokkaita silhuettileikkauksia. Historian näkökulmasta museolla on vanhan ajan esineistöä ja mahdollisuus saada tuntumaa enstisajan elämään. Puhumattakaan, että kaikki oppilaat eivät varmaan tiedä Cedercreutzin asuneen ajoittain myös Köyliön Vanhassa kartanossa. Oppilaille voidaan joka em. oppiainealueen aiheista monistaa pieni tehtävävihkonen, joiden tehtäviin ja kysymyksiin voi museovierailun perusteella vastata.

Museopedagogiikan näkökulmasta ajatellen on juuri tämä museo luonteva osa opetusta. Tämä museovierailu tukee sekä käsityöprojektia että paikallistuntemuksen opetusta. Museohenkilökunnan tietämyksen ei pidä ajatella olevan uhka opettajalle, vaan pikemminkin heidän erityistietämyksensä jostakin aihealueesta tukee opettajaa ja kulloinkin opeteltavaa aihetta tai projektia.  Museon henkilökuntaan kannattaa olla yhteydessä jo kyseistä oppimisjaksoa suunniteltaessa, jolloin vierailusta on mahdollista saada paljon irti koulun tavoitteiden kannalta. ( vrt. www.edu.fi/perusopetus/historia_yhteiskuntaoppi/museopedagogiikka) 

Koska koulu, jossa opetan on Köyliössä, niin aika luonnollista olisi mennä käymään yritysvierailulla Kaino-liikkeessä katsomassa heidän neuleidensa valmistusta ja myymälää. Erilaisten neuletuotteiden valmistukseen tutustuttuamme, voisin ajatella, että saisimme mukaamme koululle vietäväksi erilaisia neuleiden ylijäämäpaloja. Niiden avulla voisimme - vanhempien antamalla luvalla - tuunata jonkin oppilaan vanhan neuleen. Vaihtoehtoisesti voitaisiin ajatella tuunattavaksi myös vanha collegepaita. Kaikkein mieluiten oppilaalla voisi olla jo tutustumiskäynnillä mukana tämä neule tai paita. Tällöin hän voisi sovitella erilaisia neulepaloja omaan neuleeseensa, miettien mitkä värit ja kuviot sopivat siihen.


                                            Esimerkiksi tällaisia tilkkuja Kainosta löytää.

Miten tämä neulevierailu sopii lyhdyn valmistukseen? Ajattelin, että valmistamme lyhdyn koulun keittiöltä jäävistä säilykkeiden metallipurkeista. Tölkin koko vähintään 3 litraa. Metallipurkin yläreuna leikattaisiin ja kuvioitaisiin oppilaan haluamalla tavalla. Alareuna taas koristeltaisiin neulepaloilla. Tämä on kynttilää lyhdyssä poltettaessakin mahdollista siten, että neulekoristelu tehdään lyhdyn yläreunaan, joka laajenee muokattaessa, eikä siis kuumene paljon.

Ensimmäinen tunti

Paidan tuunaussuunnitelma voidaan tehdä kuvataiteen tunnilla. Oppilailla on lupalappu mukana, jossa on allekirjoitus vanhemmalta/huoltajalta, että kyseinen paita voidaan koulussa tuunata. Tarkoitus on saada käyttämättömät ja vanhat paidat uudelleen käyttöön. Paitojen tuunaamisessa vain mielikuvitus on rajana. Jos paita on kirjava, niin käyttäisin sen tuunaamiseen mieluiten yksiväristä neulosta. Yksiväriseen taas voi käyttää kirjavaakin.

Paitaan liitettävän kappaleen alla on hyvä käyttää kovikekangasta. Silitettävä kovikekangas on kätevin käyttää. Tällöin kappaleen kiinnitys paitaan onnistuu paremmin, eikä jää niin helposti ryppyjä kiinniommeltaessa. Kiinnitettävät kappaleet on järkevintä harsia kiinni ennen ompelua. Sitten vain ompelemaan ompelukoneella suunnitelman mukaan.


                                            Collegepaidalle sommiteltuina neuletilkkuja.

Arvioisin tähän menevän yhden kaksoitunnin verran. Samoin seuraava vaihe eli lyhdyn tekeminen kestää noin yhden kaksoistunnin verran. Koska kumpikin jakso on samanmittainen, niin luokan voi tarvittaessa jakaa puoliksi ja toinen puoli tekee toista osaa ja toinen toista. Ja sitten vain vaihdetaan tai eriaikaan valmiiksi saavat oppilaat voivat sujuvasti siirtyä toiseen osuuteen.

Metallisäilykepurkeista lyhty:
teknisen työn osuus

Säilyketölkkejä on hyvä pyytää keittiöltä jo ajoissa, sillä niitä ei ihan hetkessä tule oppilaiden lukumäärän verran. Mikäli koulussa ei ole enää valmistukeittiötä, niin käänny jonkin ravintolan puoleen. Ennen töiden aloittamista on hyvä keskustella oppilaiden kanssa hieman kyseisistä säilyketölkeistä ja siitä miten ne on saatu. Toisen roska ja poisheitettävä esine voi olla toiselle käyttökelpoista materiaalia. (vrt. Muotoiloa, 2009, 83)
Ensin tölkin ympärysmitta pitää mitata. Jaa ympärysmitta haluamallasi irtitaivuteltujen osien määrällä. Näin saat kullekin osalle mitan. Mitat kannattaa merkitä kunnollisella, kiapeakärkisellä tussilla tölkin kylkeen. Tämä helpottaa leikkaamista ja saat suorareunaiset osiot. Sitten leikataan peltisaksilla halutun kokoiset ja riittävän alas ulottuvat osat. Leikkaamisen alussa, yläreunassa tarvitaan kohtalaisesti voimaa, vahvistetun yläreunan takia. Huomioi ettei mikään osio saisi loppua juuri tölkin saumakohtaan, koska siinä leikkaaminen voi olla hankalampaa.Kun osat on leikattu, voidaan niiden yläreunat koristella alla olevan kuvan tapaan. Oppilas voi itse keksiä muitakin kuvioita kuin sydämiä. Kovin monimutkaista kuviota ei kannata leikata, sillä se ei ole aivan helppoa. Mikäli vain mahdollista on, niin olisi hyvä olla muutama ylimääräinen tölkki kokeiluleikkauksia varten.
Kun tölkki on saatu leikatuksi, niin sitten on koristelun vuoro. Oppilas voi käyttää koristeluun neuletta. Neule kannattaa kuitenkin ajaa sopivan värisellä langalla reunoistaan siksakilla ensin. Tämä siksi ettei neule ala ajanoloon purkaantua. Neuleen tilalla voi käyttää erilaisia nauhoja kuhunkin vuodenaikaan sopivan teeman mukaisella värityksellä. Näin tölkistä tulee myös monikäyttöisempi, kun sen koristeita voi vaihtaa. Tässä mallitölkissä on nyt jouluiset koristeet. Käytin koristeluun virkattua nauhaa ja neulottuja joulukelloja. Kynttilän sijaan tölkkiin voi laittaa myös joulukukkasen. Lyhtyä voisi reunoistaan koristella myös erilaisilla reikämenetelmillä. Lyhty on hyvä joulutuliainen mm. sukulaisten luona kyläiltäessä. Erilailla, vaikka keltaisin nauhoin koristeltuna, lyhdyn voi viedä tuliaiseksi myös pääsiäisenä.Koristelussa ja muussakin työskentelyssä pitää olla varovainen, sillä peltisaksilla leikatut reunat
 ovat teräviä.

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 vuosiluokkien 1-6 osalta. Opetussuunnitelman perusteissa käsityö kuvataan monimateriaalisena oppiaineena. Tällöin käsitöitä toteutetaan toimintana, joka perustuu teknologiaan, muotoiluun ja käsityöilmaisuun. Käsityön opetuksella on tarkoitus vahvistaa oppilaan edellytyksiä monipuoliseen, oppiainerajat ylittävään työskentelyyn. Monimateri-aalisuus pyrkii osaltaan myös vahvistamaan oppilaan tasa-arvoa sukupuolesta riippumattomalla opetuksella. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 302.)
Monimateriaalisuus on tarkoitus toteuttaa käsitöissä niin, että koko vuosiluokka on yhtaikaa oppimassa esim. tiettyä käsityöprojektia, jolloin on mahdollisuus tehdä joko käsityön tekstiiliosuutta tai teknisen työn osuutta riippuen siitä missä vaiheessa oppilas projektissaan on. Tällöin tietenkin tarvitaan kahden oman osamisalueensa asiantuntijaopettajan läsnäoloa. ( Syri, Vuoltee, Monimateriaalisen käsityön oppimisympäristöjen vaikutus... , Pro Gradu, Rokl, 2015, 2.)
Tuotesuunnittelun haasteet

Tuotesuunnittelua ohjaavana opettajana on edessä monenlaisia haasteita. Ensinnäkin pitää osata sunnitella tehtävät työt niin, että ne sopivat oppilaiden taitotasolle. Toki lähes kaikki työt on toteutettavissa helpotettuina tai vaihtoehtoisesti vaativampina töinä oppilaan taidon mukaan. Oppilaan keskittymiskyvyn ja työmotivaation kannalta, tämä taitotason sopivuus on erittäin tärkeää. Jos oppilas kokee työn olevan liian vaikea tai haastava, niin hänen motivaationsa tehdä työtä kärsii. Toisaalta, jos oppilas kokee työn olevan liian helppo, niin hän saattaa tehdä työn liian hätäisesti tai ei jaksa keskittyä kunnolla sen tekemiseen.

Useimmiten on kuitenkin niin, että mitä pienemmistä oppilaista on kyse, niin sitä suuremmat kuvitelmat heillä on taidoistaan suhteessa siihen mitä he oikeasti osaavat. Siksi onkin tärkeää koittaa sopivan lempeästi ja huomaavaisesti karsia oppilaan työsuunnitelmasta liian suureelliset tai vaikeat kohdat. Tämän voi tehdä oppilaan kanssa yhdessä keskustellen ja ohjata häntä keskittymään johonkin tiettyyn kohtaan työssä. Yhdessä voi myös miettiä työhön käytettävissä olevan ajan rajallisuutta ja sitä, mitä kaikkea siinä ajassa ehtii tehdä. Voidaan myös sopia yhdessä, että tehdään nämä kohdat ensin ja jos aikaa jää, niin voit toteuttaa myös nämä toiset.

Isommilla oppilailla, jotka lähestyvät jo murrosikää, voi tilanne olla taas ihan toinen. Osa oppilaista saattaa yrittää selvitä tehtävistä liiankin helpolla, vaikka taitoja olisi. Haastavinta onkin tällaisten alisuoriutuja oppilaiden saaminen innostumaan jostain työstä tai aiheesta. Myös näillä isommilla oppilailla on tärkeää osata mitoittaa työt taitoja vastaaviksi. Opettajan kannattaa jo etukäteen miettiä ennen uutta työtä, että miten työtä voi heikommille oppilaille helpottaa tai taitaville oppilaille tehdä vaativammaksi.

Tämä taitotason arviointi ja oppilaiden tuntemus on erittäin tärkeää tulevan opetussuunnitelman takia. Kun käytössä on vähemmän tunteja ja kaikkien pitäisi tehdä samat asiat, niin taidokas ja huolellinen ennakkosuuunnittelu on entistäkin tärkeämpää. (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014)


Käsitöitä tehtäessä esiin tulee usein myös toteuttamiseen ja oppilaan oman suunnitteluun liittyviä ongelmakohtia. Miten tehdään tämä tai tuo kohta? Miten saadaan työ valmiiksi ja estettiseksi, jos jokin vaihe tai osa työstä epäonnistuu? Tällöin on parasta miettiä näitä yhdessä oppilaan kanssa. Silloin ongelmanratkaisu ja vaiheittain työn eteneminen sekä epäonnistumisen korjaaminen tehdään näkyväksi toiminnaksi. Mikäli oppilaitoksessa on muitakin käsitöitä opettavia, voidaan kääntyä myös heidän puoleensa. Samalla oppilas oppii, että vastoinkäymiset kuuluvat välillä töihin ja että niistä voi oppia. Samoin se, että epäonnistuminen ei aina tarkoita, että työ on pilalla, vaan saattaa tehdä työstä mutkien kautta jopa paremman kuin alunperin oli tarkoitus. Ainakin oppilas oppii tällaisesta työstä enemmän.

Muotoilua ja tuotesuunnittelua on jokapuolella. Joku on suunnitellut sen bussin, jolla oppilas tuli aamulla kouluun, samoin tuolin,jolla istut, kirjan kannet, joita katselet jne. Mitä pienemmästä oppilaasta on kyse, sitä varmemmin hän ei ole tullut edes ajatelleksi sitä. Toisaalta myös vanhempien oppilaiden kanssa on syytä tehdä näkyväksi tuotesuunnittelua. Myös jokainen tuote, jonka oppilas käsitöissä valmistaa, on kohdannut matkallaan ideasta valmiiksi käsityötuotteeksi monenlaista pohdintaa, valintaa ja erilaisia tuotesuunnittelun vaiheita. Usein oppilas ei itsestään tule tätä ajatelleeksi ja siksi opettajan onkin hyvä keskustella vielä valmiin käsityön äärellä oppilaiden kanssa tästä tuotteen matkasta ideasta valmiiksi. (Muotoiloa, 2009, 24 - 27)
Jaksosuunnitelma ensimmäiselle luokalle
Äitienpäivälahja

Opeteltavat uudet asiat: ryijynukan ja -solmun tekeminen (tekstiilityö),

Ryijyn kannatin puut, niihin reikien poraaminen ja seinälle kiinnittäminen (tekninen työ)
pikku-seinävaatteen kiinnitys pidikkeeseen eli kannatinpuuhun

Kokemuksellisuuden piiriin pääsemme oppilaiden kanssa, kun opettaja tuo luokkaan erilaisia kukkasia. Talviaikaan pitää tyytyä ostokukkasiin. Luokkaan voi tuoda muutaman ruusun, tulppaanin ja neilikan. Kukkakaupasta voi kysyä myös ns. poistokukkasia, jolloin niitä voidaan myös hypistellä ja tutkia lähempää. Ensin oppilaat piirtävät jonkin kukista ihan ”kylmiltään”. Sitten oppilaat saavat tulla tutkimaan kukkasia. Tämä kukkasten tutkiminen ja piirtäminen voidaan tehdä kuvataiteen tunnilla. Lähemmän tarkastelun jälkeen voidaan keskustella kukkasista ja siitä miltä ne tuntuivat ja tuoksuivat. Piirretään jokin kukkasista uudelleen. Katsellaan töitä ja uskoisin, että huomataan miten lähemmän tarkastelun jälkeen piirretty kukkanen on tarkempi kuvaus kukasta.

Vasta toisella tunnilla kerrotaan oppilaille, että tarkastelimme kukkia niin tarkkaan, koska on tarkoitus valmistaa pieni kukkaryijy eli seinävaate äidille. Luemme yhdessä runon kukkasista. Aloitamme työn tekemisen katselemalla netistä tykin avulla erilaisia kukkasia. Katselemme kuvataiteen tunnilla piirrettyjä kukkien kuvia. Keskustelemme sitten yhdessä siitä, että tietävätkö lapset millaisista kukkasista äiti pitää. Oppilaille annetaan kotitehtäväksi kysyä äidin lempiväriä ja lempikukkaa, pyydetään kertomaan kaksi. Tämä keskusteluosio kukkasista voidaan pitää jonkin ympäristötiedon tunnin lopuksi, jolloin siihen sopiva kotitehtäväkin on luonnollinen osa tuntia. Omassa lukujärjestyksessäni ympäristötietoa on maanantaina ja käsitöitä tiistaina. Tällöin kotitehtävä ja kukkakeskustelu seuraavat sopivasti toisiaan peräkkäisinä päivinä.

Ryijyn ulkonäön suunnittelua tehdään kuvataiteen tunnilla. Oppilaiden kotikyselyjen mukaan kukin saa valita kukan, jonka haluaa tehdä. Opettaja näyttää millainen säkki/juuttikangas on. Varastosta löytyy erivärisiä huopatikkuja ja huopakankaita. Oppilas voi alkaa suunnitella paperille ensin kuvan kukasta, jonka tekee. Eri värejä voi sitten sovitella kuvaan huopatilkkujen avulla. Suunnitelmat tehdään huolellisesti. Piirretään A4-paperiin kukka ja äiti-hahmo sekä ryijynukkanurmikon paikka alas. Suunnitelmaan tehdään ison kukan viereen myös äitihahmo. Äiti-hahmolle tehdään hiukset langasta ja vaatteet sekä kasvot ja raajat huopakankaasta.

Kokemusperäinen oppiminen on alunperin John Deweyn kasvatusfilosofia, jonka mukaan oppiminen tapahtuu tekemällä. Learning by doing painottaa käytäntöä merkityksen perustana. (Dewey 1957, 6-7) Tällöin hyödynnetään oppijan luonnollista oppimiskykyä käytännön ympäristössä. Tämä tarkoittaa, että oppija voi kokeilla asioita ja on luvallista myös epäonnistua. Tähän sisältyy myös ajatus, että tieto ja taito tulee kokemuksen kautta. Uudet taidot opitaan siis kokemusperäisesti tekemisen kautta. Aluksi opitaan mallista, esimerkiksi opettajan mallin mukaan tekemällä. Oppiminen tapahtuu tekemisen seurauksena sovellettaessa opittua käytäntöön, vaikka korjaamalla vahingossa tehty virhe. Tekoja ja opittua toistamalla taidot kehittyvät ja kokemus karttuu.


Käsityötunnit:

Ensimmäisellä käsityön kaksoistunnilla katsotaan vielä suunnitelmat läpi. Opettajalla on malli pienestä ryijystä. Harjoitellaan tekemään ryijysolmua. Katsotaan Käspaikka-sivustolta mallia erilaisista ryijyistä. Suunnitelma voidaan kiinnittää pulpetin kanteen. Tällöin oppilas voi seurata sitä, missä kohtaa hän on ja paljonko on tekemättä. Suunnitelman ääriviivat kannattaa myös piirtää juuttikankaaseen, jolloin oppilaan on helpompi tehdä työtään.

Ensimmäisellä kaksoistunnilla viimeistellään ryijyn juuttikankaan reunat. Yläreunaan tehdään valitun oksan mentävä kuja, josta oksa sitten lopulta voidaan pujottaa kiinnitystä varten. Ryijyn sivureunat taitetaan ja ommellaan käsin siisteiksi. Valmistetaan myös solmeilemalla tai letittämällä kaunis kiinnitysnaru oksan päätyihin. Mikäli oksa päätetään lakata, niin kannattaa tämä solmeilu tehdä silloin, kun odotetaan lakan kuivumista. Opettajalla kannattaa olla sekä lakatun että lakkaamattoman oksan malli, jolloin oppilas voi itse päättää lakkaamisesta.


                                           Ruusu juuttikankaalla.

Ensimmäisen kaksoistunnin toisen tunnin aluksi mennään ensin ulos lähiluontoon. Mikäli koulun alueelta ei löydy, niin läheisestä luonnosta etsitään (maanomistajan luvalla) yksi kaunis puun oksa jokaiselle oppilaalle, johon ryijy kiinnitetään yläreunastaan. Oksa pitää etsiä jo tällöin, jotta se ehtii kuivua sopivasti sisätiloissa ennenkuin sitä tarvitaan. Mikäli oksien etsiminen ei onnistu, niin voi toki käyttää valmistakin rimaa.

Toisella tunnilla aletaan riman etsinnän jälkeen ommella kukkaa paikoilleen, mikäli juuttikankaan reunat on jo huoliteltu. Oppilaan valitseman kukan mukaan piirretään huopaan kukkamallilla kuva ja leikataan se. Kukkaan voi valita äidiltä kysytyn lempivärin, mikäli se luonnollisesti siihen käy. Aloitetaan kukan ompelu kankaaseen käsin. Nopeimmat ehtivät saada kukan ommelluksi.

Toisen kerran kaksoistunneilla harjoitellaan tekemään ryijysolmua. Katsotaan Käspaikka-sivustolta mallia ja opettajan tekemästä videosta. Eri värejä voi sitten sovitella kuvaan lankojen avulla.
Ryijysolmeiluihin menee aikaa ainakin yksi kaksoistunti, riippuen hieman oppilaan työtahdista. Ajattelin ryijysolmilun lisäksi koristella ryijyä myös muulla tekniikalla mm. lankapujottelulla ja ompelemalla huopakuvioita. Näitä tehdään oppilaan suunnitelman ja henkilökohtaisen työtahdin mukaan.


                                           Ryijysolmujen tekemistä.


Kolmannella kaksoistunnilla tehdään näitä äitihahmo- ja muita koristeluja. Kukan varsi kannattaa kiinnittää kankaaseen vasta, kun kukka ja ruohikko on valmis. Tällöin saa varmasti sopivan kokoisen varren. Aloitetaan äitihahmon tekeminen. Äiti-hahmo voidaan ommella kankaaseen, mikäli oppilas on ripeä tekmään. Jos jollakulla menee esim. ryijysolmeiluun aikaa muita enemmän, niin hän voi liimata äitihahmon kankaaseen. Tämä siksi, että kaikki olisivat suurin piirtein yhtäaikaa valmiita.

Kolmannen kaksoistunnin toisella tunnilla viimeistellään seinävaatteet. Nopeammat oppilaat voivat auttaa hitaampia tai heille voi antaa jonkin pienen välityön. Nopeammat voivat esimerkiksi tehdä kukan varteen useampia lehtiä kuin hitaammat ja lisätä taivaalle, kukan ja äidin yläpuolelle, perhosia. Mallityössä äidin hame on tehty virkkaamalla. Nopeimmat voivat tehdä sen virkaten, mutta muut huopakankaasta. Tarkastellaan lopuksi yhdessä hienoja valmiita töitä. Keskustellaan siitä, että miten erilaisia töitä voikaan tulla samasta aiheesta.


Teknisen työn osuus

Kun valittu kiinnityspuu on sopivasti sisällä kuivunut, se voidaan hioa hiekkapaperilla vaaleaksi ja sileäksi. Oksa sahataan sopivaan mittaan ja hiotaan oksan päät. Oksa voidaan myös lakata kiiltävällä puulakalla. Mikäli oksa lakataan, se kannattaa tehdä niin, että lakka ehtii kuivua ennen seuraavaa vaihetta. Solmeilu kannattaa tehdä siis tässä kohtaa, oksan lakkaamisen jälkeen.

Oksan kuivuttua, sen päihin porataan reijät, joista solmeiltu naru voidaan pujottaa. Poran terän vahvuus voidaan valita solmeillun narun mukaan. Pujotetaan seinävaate oksaan. Pujotetaan solmeiltu naru reijistä läpi. Sen jälkeen naruun, oksan alapuolelle, tehdään riittävän isot solmut, jotta se ei luiskahda pois paikoiltaan. Sitten ryijytyö onkin valmis.

Lopulta paketoidaan työ ja annetaan se äitienpäivälahjaksi. Kuvataiteen tunnilla tehdään vielä lisäksi äidille kortti.                                                    Valmis työ.

Teknisen työn osuus on nyt aika pieni, mutta ensimmäisellä luokalla onkin hyvä lähteä pienin askelin siinäkin liikkeelle.maanantai 2. marraskuuta 2015

PipoTällaisen pipon kuvat on jäänyt tänne blogiin laittamatta. Pipo on tehty Seitsemän veljestä langoilla. Värit valitsin ihan oman mieltymyksen mukaan: pinkki, lämmin peruspunainen ja sinapin keltainen. Neule on neulottu kokoajan oikein periaatteella. Vinoraidoitus saadaan aikaan, kun kahden ensimmäisen kierroksen jälkeen neulotaan niin, että puikon alussa kavennetaan kaksi silmukkaa ja puikon lopussa lisätään kaksi silmukkaa. Kun on saatu oman päänympäryksen verran kierroksia, niin tehdään päättely. Pipo kootaan ja tehdään haluttaessa tupsu jonkin raidan värillä. Sitten eikun käyttöön! Mikäli villalanka alkaa kutitella otsaa, niin kannattaa ommella pipoon trikoovuori. Näin se on myös talvipakkasilla lämpimämpi.lauantai 22. marraskuuta 2014

                                                  Muoviteknologian harjoitukset


Kuvassa näkyvät kaikki kolme erilaista muovinkäsittelyä. 
Tosin salaattiottimien keskellä oleva ura ei kuvassa kyllä näy.

Metallitöiden harjoitukset

Allaolevassa kuvassa näkyvät metallityöni. Lampetin osa, johon kynttilä laitetaan, on alumiinista taivuteltu. Lampetin valoaheijastava osa on pakotettu kuparista. Lampetin kahva on taottu metallista.


Kuparilevyn pakottaminen

Kuparilevyn pakottamisesta ajattelin ensin tehdä perinteisen löylykauhan, koska löylykauhamme on rikki. Suunnitelma kuitenkin muuttui, sillä halusin koittaa yhdistää useamman metallityön. Ajattelinkin tehdä pienen lampetin. Kuparilevyä käyttäisin lampetin heijastuslevynä. Paksumpaa eli 6 mm metallitankoa käyttäisin kuparisen heijastuslevyn ja kynttilän telineosan yhdistämiseen. Kynttilän telineen tekisin alumiinista.

Kuparilevyn pakottaminen oli minulle ihan uutta. Kuparilevylle piirrettiin ensin harpilla halutun kokoinen ympyrä. Levy piti ensin leikata karkeasti muotoonsa eli ympyräksi metallisaksilla. Kuparilevyn reunan hioin paremmin muotoonsa isolla metallihiomakoneella. Lopuksi vielä viimeistelin levyn reunan käsin metalliviilalla.

Seuraavaksi levy piti kuumentaa tulen liekillä eli puhaltimella. Sitten levyä pakotettiin eli muokattiin kuperaan muotoon. Laitoin levyn mahdollisimman keskikohtaansa putkimuotin päälle. Sitten löin levyä useita kertoja pyöreäpäisellä vasaralla. Lampetin heijastuosasta ei tarvitse tulla yhtä syvä kuin löylykauhasta. Niinpä ehdin saada yhdellä levyn kuumentamisella kuparin tarpeeksi kuperaksi.

Lopuksi vielä kiillotin kuparia AutoGlym-vahalla ja käsipyyhkeellä hinkkaamalla. Sillä sai aikaiseksi mukavan kiillon, jolloin kynttilänliekki heijastaa hyvin valoa.Emaloidut korut ja tompakkilangasta punotut korut ovat jo aiemmassa blogitekstissäni.
Samoin alumiinilevyn taivuttaminen viisikulmaiseksi rasiaksi on kerrottu 
Metallityön opetusjakso -blogitekstissä. Alumiinilevyn taivuttaminen ja pop-niittaus ovat minulle tuttuja opettajankoulutuksen teknisten töiden opetusjakson ajalta.

Metallitangon takominen oli minulle ihan uusi työmenetelmä. Aluksi kuumensimme metallitankoa hitsausliekillä. Tällä tekniikalla sain lyödyksi kiinnityspään tangosta sopivan litteäksi. Seuraavana päivänä tein ruuvipenkkiin kiinnittämällä ja erityisellä työkalulla metallitankoon kierteet. Jatkoin työskentelyä kuumentamalla metallitankoa myös ahjolla. Nyt löin taontavasaralla tankoa alasimen  ns. sarven kohdalla. Tankoon piti lyödä hieman sarven yli, jotta sai tangon sopivasti kaareutumaan. Vaikka takominen on työmenetelmänä aika raskasta, niin sitä oli mukava päästä kokeilemaan. 
Oppilaiden kanssa tehtäessä pitää muistaa erityisesti kuumatyöskentelyn työturvallisuusasiat. Muistuta ja näytä tehtäessä suojahanskojen käyttö, pihdeillä kuumasta työstä kiinnipitäminen ja riittävä etäisyys ahjosta tai muusta kuuman lähteestä. Myös suojatakin tai -haalarin käyttö on suotavaa. Riittävän rauhallinen ja häiriötön työskentely kuumatilaoissa on erittäin tärkeää.
Mielestäni lampetista tuli ihan onnistunut metallityö-kokonaisuus. Ja kuten kuvasta näkyy, kuparinen heijastusosa heijastaa hyvin valoa. Vanhan ajan "taskulamppuni" on valmis. Olen lopputulokseen tyytyväinen.


Metallityön opetustehtävä

Metallityönä oppilaat voisivat tehdä alumiinilevyn taivutuksen pieneksi laatikoksi. Tarkoitus on tehdä pieni rasia, jonka kannen voisi tehdä puusta, ohuesta puulevystä tai metallista. Rasiaosa voidaan tehdä joko viisi- tai nelikulmaiseksi. Nelikulmainen rasia kannattaa tehdä mikäli oppilaat ovat ensimmäistä kertaa tekemisissä metallin kanssa. Mikäli oppilailla on jo ennen ollut metallitöitä, voidaan ajatella tehtäväksi viisikulmainen rasia. Materiaali kanteen voidaan valita oppilaan mieltymyksen mukaan tai sitten käytettävissä olevien materiaalien ja resurssien mukaan.

Rasian kokoa voidaan mallipiirroksesta pienentää tai suurentaa oppilaan haluaman käyttötarkoituksen mukaan. Kohtuullisen pieni rasia kannattaa tehdä, jos koululla ei ole käyttää erityistä metallitaivuttamis- eli pokkaustyökalua. Pienen rasian saa taitetuksi taittopihdeilläkin. Taittamista kannattaa hieman harjoitella, joten vanhoja metallinpaloja kannattaa tässä uusiokäyttää harjoitteluun.
Vaikka paperimalli olisi suunniteltu ja piirretty hyvin, niin taittaminen ei aina mene ihan millilleen juuri siihen mihin on tarkoitus. Taitettujen kulmien viimeistelyyn voi käyttää sopivan kokoista puupalaa. Sopivan kokoinen puupala saattaa löytyä joko ylijäämälaatikosta tai sellaisen voi tehdä. Puupala laitetaan rasian sisään ja toinen puupala otetaan ulkopuolelle. Sitten kiinnitetään rasia ja sopivan kokoinen puupala ruuvipenkkiin ja naputellaan kolmas puupala lyöntisuojana kulmia siistimmäksi.

Rasian kansi voitaisiin vielä päällystää kankaalla. Kansikankaan alle laitettaisiin mahdollisesti myös pehmustusta jonkin verran, jolloin rasiaa voisi käyttää neulatyynynä. Tällöin työhön tulisi integroitua tekstiilitöitä ja se voitaisiin toteuttaa yhteisprojektina.


Mallin jäljentämisen työkalut.


Jaksosuunnitelma
Metallityöstöjakso 3 x 2 tuntia
Kannen tekeminen 3 x 2 tuntia

Ensimmäinen kaksoistunti
Oppilaita voidaan motivoida tuomalla näytille erilaisia metallirasioita. Voidaan esittää aiheeseen ja suunnitteluun johdattavia kysymyksiä: mitä haluan/halutaan säilyttää rasiassa? Kenelle rasia tulee? Aluksi pitäisi kertoa metalleista   ja niiden työstämisestä oppilaille. Esitellään erilaiset metallityövälineet mm.: metallisaha, peltisakset, pora, viila ja vesihiomapaperi. Opettaja näyttää metallin leikkaamisen ja taittamisen. Alumiinia leikattaessa kannattaa huomioida leikkaussuunta. Sakset nostavat hieman toista reunaa leikattaessa. Kannattaa leikata niin päin, että tuosta "nostovaikutuksesta" on hyötyä myöhemmin, kun metallia aletaan taittaa eteenpäin.
Tehdään paperisuunnitelmat tai kopiodaan oppilaille valmis suunnitelma x 2. Toisen paperisuunnitelman voi leikata ja havainnollistaa sillä taittamista ja työjärjestystä. Oppilaille jaetaan sopivat palat alumiiinia. Piirretään alumiiniin irtileikatun mallin mukainen kuva käyttämällä mattopuukkoa, metalliviivainta ja teippiä apuna. Leikataan rasia-aihio alumiinista peltisaksilla. Opettajan kannattaa vielä uudelleen näyttää peltisaksilla leikkaamisen suunta, ennenkuin oppilaat alkavat leikata työtään.


                                            Alumiinin leikkaamista.

Toinen kaksoistunti
Näytetään rasian reunojen taivuttaminen. Läpikäydään yhdessä taivuttamisjärjestys. Oppilaat taivuttavat rasiansa ensimmäisellä tunnilla. (Ainakin suurin osa heistä.) Taivuttamisen viimeistelyä.
Toisella tunnilla: Rasian liitokset on tarkoitus tehdä pop-niiteillä. Oppilaille pitää opettaa pop- eli vetoniittauksen välineet ja työtavat. Huomioitavaa: Reijän kohdan merkkaaminen. Poraamisen aloituskohdan merkkaaminen piikillä. Varovaisuus poraamisen alkuvaiheessa, ettei terä ala vaeltaa. Pop-niitin asettaminen oikein päin. Pop-niitin kiinnittämistyökalun käyttäminen.
Mikäli jollakulla oppilaalla meni taivutteleminen ensimmäisellä tunnilla aivan pieleen, niin vielä ehtii tehdä uuden rasian. Opettaja auttaa.


                                             Alumiinin taivuttamista taivutuspihdein.

Kolmas kakoistunti:
Viimeisten pop-niittien kiinnittämiset. Rasian kulmien hiominen viilalla ja lopuksi teräsvillalla tai/sekä hiomapaperilla. Alumiinin viimeistely: kiillotus ja/tai lakkaus. Aikaansaannosten esittely.

Kannen tekeminen:
Ensimmäinen kaksoistunti
Kannen suunnittelu, mallipiirtäminen ja sopivan kannen mittaminen. Valitaan kannen materiaali. Puusta tehtäessä aloitetaan sopivan palan sahaamisella. Jatketaan kannen alapuolen uran tekemisellä.
Metallista tehtäessä mitataan minkä kokoinen kansi sopii rasiaan. Tehdään paperimalli. Sovitetaan. Piirretään ja leikataan alumiinista.Toinen kaksoistunti
Jatketaan kannen työstämistä. Puinen kansi pitää käsitellä vahalla, lakalla tai petsillä. Annetaan välillä kuivua ja käsitellään uudelleen.
Alumiinikansi taivutellaan muotoonsa ja kiinnitetään kulmat pop-niitein.

Kolmas kaksoistunti
Puiseen kanteen tehdään mahdollinen pehmuste ja kangaspäällinen.
Metalliseen kanteen tehdään kulmien viimeistely edellä opetetun rasian viimeistelyn mukaan.
Kootaan valmiit kannelliset rasiat yhteen ja tarkastellaan niitä. Mietitään yhdessä mitä opittiin, missä onnistuttiin ja mitä olisi voinut tehdä toisin.


Opintojakson tavoitteiden nelikenttämalli:

  Tavoitteet:                                                                   Tavoitteet:

 Tiedot ja taidot:
 *alumiinin taittaminen
 *alumiinin leikkaaminen peltisaksilla
 *alumiinin taivuttaminen peltipihdeillä tai
   pokkauskoneella
 *alumiinin poraaminen
 *pop-niittaus
 *alumiinin viimeistely


 Suunnittelun taidot:
 *rasian mallin suunnittelu/valitseminen
   minkälaisen rasian tekee
 *minkäkokoinen rasia
 *kenelle rasia tulee
 *mitä rasiassa pidetään
 *minkälainen kansi tehdään
 *minkälainen kokonaisuus rasiasta tulee
 Työskentelyn taidot:
 *työvälineiden oikea ja
   tarkoituksenmukainen
   käyttäminen
 *annettujen ohjeiden mukaan
   työskenteleminen
 *työturvallisuus
 Kasvamisen taidot:
 *epäonnistumisen sietäminen
 *sinnikkyys ja pitkäjänteisyys    
   työskentelyssä
 *ilo ja innostuminen omasta tekemisestä
 *valmiista rasiasta eli aikaansaadusta työstä
   iloitseminen